น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ของแท้ vs. น้ำมันหอมสังเคราะห์ (ของเทียม) EN

น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ของแท้ vs. น้ำมันหอมสังเคราะห์ (ของเทียม) เนื่องจากกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยสังเคราะห์ที่อาจหอมถูกใจผู้ใช้มากกว่ากลิ่นของน้ำมันหอมระเหยแท้จากธรรมชาติ แต่อย่าลืมว่า ผู้ใช้จะได้รับเพียงความรู้สึกพึงพอใจทางกลิ่นเท่านั้น โดยไม่มีผลในการบำบัดรักษาตามคุณสมบัติของพืชแต่ละชนิดเหมือนกับที่ได้รับจากน้ำมันหอมระเหย อีกทั้งสารเคมีที่ใช้สังเคราะห์นั้น ยังอาจเป็นอันตรายกับระบบทางเดินหายใจของผู้ใช้หากใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานอีกด้วย ในขณะที่น้ำมันหอมระเหยธรรมชาตินั้นจะปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ผู้ใช้จึงควรพิจารณาให้ดีถึงความคุ้มค่า และความปลอดภัยที่ได้รับจากการใช้น้ำมันหอมระเหย เปรียบเทียบกับการใช้น้ำมันสังเคราะห์ ข้อแตกต่างด้านราคาระหว่างน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากธรรมชาติ…

การเก็บรักษาและข้อพึงระวังในการใช้น้ำมันหอมระเหย EN

การเก็บรักษาและข้อพึงระวังในการใช้น้ำมันหอมระเหย น้ำมันหอมระเหยเป็นสิ่งที่สามารถระเหยได้ง่ายและรวดเร็วเมื่อถูกกระทบโดยอากาศ ความร้อน หรือแสงไฟ ผู้ใช้จึงควรเก็บน้ำมันหอมระเหยไว้ในขวดแก้วทึบแสงที่ป้องกันน้ำมันหอมระเหยจากแสงภายนอกที่จะทำลายคุณภาพของน้ำมันหอมระเหย และปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการระเหยออกสู่อากาศ ควรเก็บไว้ในที่ ๆ มีอุณภูมิพอเหมาะ คือประมาณ 18-20 องศาเซลเซียส หรืออาจเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้ ถึงแม้ว่าน้ำมันหอมระเหยแต่ละชนิด จะมีอายุการใช้งานแตกต่างกัน…

น้ำมันหอมระเหยชนิด blend คืออะไร EN

คือการนำน้ำมันหอมระเหยชนิดกลิ่นเดี่ยว (single) เช่น น้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ น้ำมันหอมระเหยกระดังงา น้ำมันหอมระเหยผิวส้ม และอื่นๆ หลายชนิดมา blend รวมกันตามคุณสมบัติและกลิ่น เพื่อสร้างกลิ่นพิเศษและสร้างกลิ่นบำบัดใหม่สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะตามหลักการการกลิ่นบำบัด (Aromatherapy) น้ำมันหอมระเหยชนิดเบลนด์ของ Chommpinn ใช้อย่างไร…

Main Menu